برگزاری کنفرانس


    لینک شرکت در همایش به صورت مجازی و آنلاین
    اساتید، دانشجویان و محققین گرامی می‌توانند از طریق آدرس اعلام شده صورت مجازی و آنلاین در چهارمین کنفرانس بین‌المللی و هفتمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران شرکت نمایند. 
    ساعت شروع همایش ساعت ۰۸:۳۰ صبح روز ۱۴۰۲/۰۹/۰۱
    آدرس شرکت در همایش از طریق برنامه  اسکای روم
    https://www.skyroom.online/ch/technologyuma/envpro