مجوزISC وزارت علوم

    شماره مجوز: 57344-01220

     

    طبق قوانین جدید و مصوبه وزارت علوم تحقیقات و فناوری و دستورالعمل برگزاری همایش‌های علمی –پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامی تنها کنفرانس‌هایی که در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به ثبت رسیده باشند دارای اعتبار از  نظر وزارت علوم هستند.

    لذا فقط کنفرانس‌های معتبر دانشگاهی امکان نمایه‌سازی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) را دارند.

    از آن‌جا که معیارهای سنجش علم براساس قوانین علمی پایه‌گذاری شده‌اند، آن دسته از فرآورده‌های علمی که توسط ISC نمایه‌سازی می‌شوند، با فرآورده‌های تولید شده توسط  ISI برابری می‌کنند.