ارسال‌کننده: علی زالی- شهرستان پارس‌آباد استان اردبیل ارسال‌کننده: علی زالی: رود ارس- شهرستان پارس‌آباد استان اردبیل

    دریاچه ارتفاعات کوه سبلان- استان اردبیل سنگ عقاب (قارتال داشی) ارتفاعات غربی کوه سبلان شهرستان مشگین‌شهر- استان اردبیل

    مراتع ارتفاعات کوه سبلان- استان اردبیل ارسال‌کننده: دکتر مهدی معمری- روستای گلی، کورائیم- استان اردبیل