See English Version

  پژوهش‌گر گرامي

  برای پرداخت هزينه ثبت‌نام در کنفرانس و نيز هزينه ارائه مقالات از لينک زير اقدام نماييد.

  https://services.uma.ac.ir/new_epay/pay

   

  - پس از ورود، گزينه مربوط به سومین کنفرانس بین‌المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست را انتخاب و نسبت به پرداخت هزينه اقدام نماييد.

  - پس از پرداخت و دريافت رسيد، کد مقاله خود را آن فيش يادداشت و به ايميل کنفرانس ارسال نماييد.

  - هم‌چنین از طریق کارتابل کاربری، نسبت به ثبت خدمات و بارگذاری فیش واریزی اقدام شود.

  - در صورت داشتن بيش از يک مقاله، حق ثبت‌نام همه را می‌توان با هم واريز کرد. 

  - دقت نماييد که پس از پرداخت هزينه، برگشت وجه امکان‌پذير نيست.

   

  نمونه رسید قابل قبول از پرداخت هزینه شرکت در کنفرانس و ارائه مقاله برای بارگذاری در سامانه