See English Version

  تعرفه های ثبت نام

   

  ضمن قدردانی از استقبال گسترده استادان، محققان، کارشناسان و دانشجویان محترم از دومین کنفرانس بین‌المللی و پنجمین کنفرانس بین‌المللی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، به اطلاع می‌رساند به‌منظور انجام فرآیند ثبت‌نام و پذیرش نهایی مقالات، حداقل یکی از مؤلفان هر مقاله باید در کنفرانس ثبت‌نام نماید. در غیر این‌صورت، مقاله مزبور در مجموعه مقالات چاپ نخواهد شد.

  هزینه ثبت‌نام  شرکت‌کنندگان با مقاله پس از داوری و در صورت پذیرفته شدن مقالات دریافت خواهد شد و در مرحله ارسال مقاله نیازی به پرداخت وجه ثبت‌نام نیست. ولی شرکت کنندگان بدون مقاله از همان ابتدا می‌توانند هزینه مربوطه را از طریق پنل شخصی خود واریز نموده و مراحل ثبت‌نام نهایی را تکمیل نمایند.

   

  هزينه‌هاي ثبت نام:

  ثبت‌نام هیأت علمی و آزاد:

  مقاله اول: 150،000 تومان

  مقاله دوم به بعد: 75،000 تومان (به ازای هر مقاله)

   

  ثبت‌نام دانشجو:

  مقاله اول: 100،000 تومان

  مقاله دوم به بعد: 50،000  تومان (به ازای هر مقاله)

   

  شرکت‌کنندگان بدون مقاله:

  50،000  تومان