See English Version

   

  پنل ویژه مرتبط با حوضه‌های معرف و زوجی

   

  بدین‌وسیله به استحضار می‌رساند که دومین کنفرانس بین‌المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست (19 و 20 خرداد 1400) پنل ویژه‌اي براي ارائه مقالات مرتبط با حوضه‌های معرف و زوجی فراهم نموده است. لذا از علاقه‌مندان دعوت مي‌شود که با ارسال مقالات خود به کنفرانس، تجربيات خود را با ساير محققان به‌اشتراک بگذارند.

   

  مديران پنل:

  دکتر محمود عرب‌خدری (معاون پژوهشی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی)

  دکتر هوشنگ جزی (مدیر کل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور)

  دکتر یحیی پرویزی (دانشیار، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه)

   

  مقالات به ‌دو صورت فارسی و انگلیسی پذیرش می‌شوند.

  • مسیر ارسال مقالات از طریق وب‌سایت کنفرانس خواهد بود و داوری توسط کمیته علمی ویژه پنل صورت خواهد گرفت.

  http://www.envprouma.ir/fa/ http://www.envprouma.ir/en/

   

  کمیته علمی پنل

   

   

  دکتر داود نیک‌کامی

  پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

  دکتر محمود عرب‌خدری

  پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

  دکتر هوشنگ جزی

  سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور

  دکتر یحیی پرویزی

  سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

  دکتر سید حمیدرضا صادقی

  دانشگاه تربیت مدرس و انجمن بین‌المللی حفاظت خاک و آب

  دکتر علی طالبی

  دانشگاه یزد و انجمن آبخیزداری ایران

  دکتر حسین اسدی

  دانشگاه تهران

  مهندس محمد شرافتی

  سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور

  مهندس علیرضا رجب‌پور

  سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور

  دکتر فریدون سلیمانی

  مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

  دکتر عبدالواحد خالدی

  دانشگاه تربیت مدرس

  دکتر رضا بیات

  پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

  دکتر محمدعلی هادیان امری

  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

  دکتر حمزه نور

  مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

  دکتر سید مسعود سلیمان‌پور

  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

  دکتر زینب حزیاوی

  دانشگاه محقق اردبیلی